Diskriminering och kränkande behandling 2018

Elevenkät Källvinsskolan och Vrinnevi Park VT-2018.
Diskriminering och kränkande behandling.